9ff7f79045aab1e598b2912c0081e85320618515 getLinks(); ?> Source: https://www.magenet.com/universal-plugin-installation-guide/

Friday, November 27, 2009

Result God’s doing is your enter for one steep deeper in own nature

Result God’s doing is your enter for one steep deeper in own nature


Follow God’s doing all others forget.

For find Our Source (God), follow inner light which is inside all as part of deeper inner vibration.
Fastest and best and easiest is follow God activities, and when soul became like God in own activities, all became resolve on fastest and best and easiest way.
Speak good, do good and think good, and then coming all best for your soul.

Result God’s doing is your enter for one steep deeper in own nature.
First you need your truly help for best doing on the way to pure self, with each your truly help others you stop serve own soul, and this your doing only God can harmonized through yoga or harmony, and Him usually call Master, Master of principle of conciousness, or Guru, or Gurudev (God as Guru).

Always perfect is when own doing is God’s doing.
Always perfect is when knows doing as God’s doing.
Always perfect is when knowing part of owner doing and part of God’s doing.
Always perfect is good doing for all, or when own soul pure doing.
Always in each soul’s pure doing is God’s doing.

First you must know own soul, and when this truly doing, your outside knowing became pure conciousness, and this is great doing.


May God Bless Your Soul
Branko Ivatovic


Croatian version:


Rezultat Božjeg rada je tvoj ulazak za jedan korak dublje u vlastitu prirodu


Slijedi Božji rad sve ostalo zaboravi.

Za ostvarenje Našeg Izvora (Boga), slijedi nutarnje svijetlo, koje je unutar svega kao dio duboke nutarnje vibracije. Najbrže i najbolje i najlakše je slijediti Božje aktivnosti, i kada duša postane poput Boga u vlastitim aktivnostima, sve postane riješeno na najbrži i najbolji i najlakši način.
Govori dobro, radi dobro i misli dobro, i tada dolazi sve najbolje za tvoju dušu.

Rezultat Božjeg rada je tvoj ulazak za jedan korak dublje u vlastitu prirodu.
Prvo ti trebaš vlastitu iskrenu pomoć za najbolji rad na putu ka vlastitoj duši, i svakom tvojom iskrenom pomoći drugima, ti zaustavljaš služenje vlastitoj duši, i taj tvoj rad samo Bog može uskladiti kroz jogu ili harmoniju, i Njega uobičajeno nazivamo Majstorom, ili Glavnim principom svijesti, ili Učiteljem, ili Bogoučiteljem (Bog kao Učitelj).

Uvijek savršeno je kada vlastiti rad je Božji rad.

Uvijek savršeno je kada znaš rad kao Božji rad.
Uvijek savršeno je znati dio vlastitog rada i dio Božjeg rada.
Uvijek savršeno je dobro raditi za sve, ili kada vlastita duša čisto radi.
Uvijek u svakom čistom radu duše je Božji rad.

Prvo moraš znati vlastitu dušu, i kada to iskreno radiš, tvoja vanjsko saznanje postaje čista svijest, i to je velik rad.


Neka Bog blagoslovi tvoju dušu
Branko Ivatovic
No comments: