9ff7f79045aab1e598b2912c0081e85320618515 getLinks(); ?> Source: https://www.magenet.com/universal-plugin-installation-guide/

Saturday, March 22, 2008

Hara Hara Amarnatha Gange

Hara Hara Amarnatha Gange

(Croatian translation - hrvatski prijevod)


2x
2x Hara Hara Amarnatha Gange,
Kashi Vishvanatha Gange
2x Kashi Amarnatha Gange,
Kashi Vishvanatha Gange
2x Hara Hara Gautami Gange,
Kashi Vishvanatha Gange
2x Kashi Gautami Gange,
Kashi Vishvanatha Gange
2x Hara, Hara Mahadeva Shambo,
Kashi Vishvanatha Gange
2x Kashi Vishvanatha Gange
Kashi Amarnatha Gange.
2x
Gautami Gange . . . . .Hara, Hara
Narmade . . . . . . . . . .Hara, Hara
Jata Shankare . . . . . .Hara, Hara
Parvati Pate . . . . . . . .Hara, Hara
4x
Bom Bom . . . . . . . . . Hara, Hara


Sve ili dio možemo ponavljati (imamo različite varijacije u tradiciji pjevanja tih božjih imena).
Slijedeća su značenje tih imena Boga, pokušaj ne odvajati značenja, jer sva imena su jako duboko isprepletena i povezana.

“Ovdje postoji jedno Biće, mudraci Ga zovu mnogim imenima.”

Hara
Hara
je Bog, O Bože također je, Hara Hara je i ono najviše što je u svemu.
Hara je Šiva, kao Onaj kreator pun milosti koji sve postavlja u bolje situacije,
Hara je i Harā Bərəzaitī, legendarna planina oko koje se okreću sve zvijezde i planete,
Hara je i ime jednog od četiri sjedišta Bića, koga zovemo solarni pleksus.
Hara znači Milosni, davaoc same milosti.
Hara je Bog same ljubavi, i Njegova ljubav može dati duši sve to.

Amaranatha
Amaranatha
je Besmrtni Bog,
Amaranatha je i Linga* (Besmrtna Linga**),
Amaranatha je i Linga od same svijesti,
Amaranatha je i pećina od te čiste svijesti (srce).
Amaranatha je i fizička Linga od leda (koja se formira u toj pećini kao stalagmit),
Amaranatha je znači i fizička pećina***.
Amaranatha je Bog same ljubavi i Njegova ljubav može dati duši sve to.
* Linga je Bog sam koji je učinio spot kao Njegovu Božansku Rezidenciju – odnosno On je Linga i točka božanskog svjetla na njoj.
** Ta pećina je povezana s tajnom besmrtnosti ili Amar Katha. Tu pećinu je izabrao Bhole Shankar kad je otkrio tajnu besmrtosti i kreacije univezuma Maa Parvati ji.
*** Besmrtni život po stihu Satyam, Shivam, Sundaram je život koji ima tri strane Istinu (Satyam), Dobro (Shivam) i Ljepotu (Sundaram).

Gange or Ganga or Ganges
Ganga
ili (na Sanskritu) Ganges, je sveta rijeka u Indiji,
Ganga predstavlja i jako cijenjene nutarnje slobodne protoke,
Ganga je i vanjski znak onog što teče od natprirodnog bića do stvari,
Ganga je i duboka nutarnja forma koja teče od božanskog carstva do materijalnog svijeta,
Ganga predstavlja okultne snage koje sadrže protoke same mudrosti i snagu koja protiče od Raja do Zemlje,
Ganga predstavlja duboku protočnu formu od svih božanskih oblika svijesti do čovječanstva,
Ganga je ideja koja od “jednog momenta na dalje” sačuva istinite vrijednosti, prije nego trajno ljudski umovi shvate realnost duhovnih svjetova i njihove bliske međusobne povezanosti s regijama fizičkog prostora i vremena.
Ganga je Bog same ljubavi i Njegova ljubav može dati duši sve to.

Kashi je najsvetije mjesto na Zemlji,
Kashi is besmrtno mjesto (jer i kraj svijeta preživljava).
Kashi je mjesto za Mokshu ili Oslodođenje (koje se zove Samyugha ili Veliko Oslobođenje) i Gangu.
Kashi je jedno od triju**** Shiva-Shakti peetha (mjesto gdje je stalno prisutan Bog i njegova energija – mjesto stalno prisutne božanske snage),
Kashi je i Bog koji vječno živi s nama,
Kashi je Bog same ljubavi i Njegova ljubav može dati duši sve to.
**** Tri Shiva-Shakti Peethas su Vishwanatha hram u Kashiju ili Varanasi (Uttar Pradesh), zatim Mahakaleswara hram u Ujjain (Madhya Pradesh), i Hram Mallikarjuna Jyotir Linga.

Vishvanatha
Vishvanatha je Bog od svega univerzuma,
Vishvanatha je Bog koga zovu i Vishveshwar od Varanasi ili Kashi,
Vishhvanatha je i hram.
Vishwanatha je Bog same ljubavi i Njegova ljubav može dati duši sve to.

Gautami Gange je sveta rijeka Ganga,
Gautami Gange je sveta rijeka Ganga koje teče dolje, Bog (Shiva) je reako Gangi da ostane trajno dolje za dobrobit svih ljudi,
Gautami Gange je sveta rijeka Godavari, kraj Godavari Bog (Shiva) je prhvatio ovdje i kao svoju rezidenciju i učinio to mogućim kroz i danas jako dobro znano mjesto imenom Trimbakeshwar (Shiva čisti i ujedno čini dobro vječnim, i uništava svako zlo, i to na nebrojiv broj genijalnih načina iskaza njegove milosti prema svemu),
Gautami Gange je Bog same ljubavi i Njegova ljubav može dati duši sve to.

Mahadeva Shambo je Bog, Najviši Bog, Bog od svih Bogova, Otac, Krist Svijest, Krišna Babaji, Mahaavatar Babaji, Parameshwara (Absolut), Master (Učitelj), Bog najveće milosti i izvor najviših blagoslova i same ljubavi.


Nekoliko jednostavnih prijevoda:

Hara hara mahadeva Shambho/
Kashi vishvanatha Gange/
(Slava, slava velikom Bogu Shambhu/
Ganga rijeci koja teče blizu Vishvanatha hrama u Kashi Temple in Kashi (Benares) gradu (slava i hramu i Kashiju i Vishvanathu)/


Hare Hare Mahadeva Shambho, Kashi Vishwanatha Gange
Kashi Vishwanatha Gange ,Kashi Amarnatha Gange
Hare Hare Mahadeve Shambo, Kashi Vishnawatha Gange
Oh Bože Shiva rušitelju zla, s najvećim blagoslovima. Bog, Gospod od Univerzuma, od Benarasa, od Gange, od Kasi. Oh veliki uništavatelju zla Shiva, veliki Bože, Gospode od Kashi Benaras, od univerzuma od Gange


C F C G C
12) HARA HARA MAHADEVA SHAMBHO KASHI VISHWANATHA GANGE (x2)
C F
HARA HARA MAHADEVA SHAMBHO (x3)
C F G C
KASHI VISHWANANATHA GANGE (HARA)
F C G C
KASHI VISHWANATHA GANGE
C G
KASHI VISHWANATHA GANGE KASHI AMARNATHA GANGE
F C F C G C
HARA HARA MAHADEVA SHAMBHO KASHI VISHWANATHA GANGE
Uništavatelj zla (Hara), Veliki Bože (Mahadeva), Dobronamjerni koji daješ boravak u najvećoj sreći (Shambho),
Bože od univerzuma koji živiš kroz Gangu u Kashiju (Varanasi /Benares)

Pozdrav Hara Hara, Amaranatha, River Ganga,
Bogu od Kashija, Gange.
Pozdrav Hara Hara, rijeci Gautam Ganga,
Bogu od Kashi, Ganga.
Pozdrav rijeci Gautam Ganga, Hara Hara
Pozdrav rijeci Narmada, Hara Hara,
Najiskreniji pozdrav svemu što je isprepleteno sa Shivom, Hara Hara,
Najiskreniji pozdrav mužu od Parvati, Hara Hara.


Om Namah Shivaya
Je Šivina Mantra (molitva), božanskom uništavatelju svih negativnih tedencija. Šiva oslobađa kroz promjene i prevrate. Ekstremno pročišćavanje. Njegova mantra daje harmoniju i stabilnost, intuitivno znanje, integriranje uma i intelekta, jako veliku snagu u duhovnoju praksi i protekciju od negativne karma, daje sve duhovno i materijalno.

Hara Hara Mahadeva Shambho
Kashi Vishwanatha Gange

Kompletno se predajem Šivi, božanskom davacu sreće i punog uspjeha u svemu.


Ova devocijska pjesma je prekrasan božanski ključ za ulaz u božanske impulse besmrtnog života (jer to je otvoreno jedino potpunom predajom Bogu).Mahapratibhawan

No comments: